Synonymer.no

avkreftes

Meningsgruppe: 1

avkrefte

forringe

svekke

utmatte

Meningsgruppe: 2

avkreftet

døyve

falme

forkommen

gjendrive

hangle

hentæres

matt

motsi

skrante

svinne

sykne hen

tape seg

vantrives

visne
© Wild Wild Web 2012