Synonymer.no

avkastning

Meningsgruppe: 1

agio

avanse

avgrøde

avling

dividende

foll

fordel

forretning

fortjeneste

frukt

gebyr

gevinst

grøde

høst

innkomst

inntekt

lønn

lønning

netto

overskudd

profitt

sportel

turnover

utbytte

vinning

vinst

åring

årsvekst

årvei

åvokster

Meningsgruppe: 2

bonus

Meningsgruppe: 3

avdrått

avgift

budrått

innsats

kontingent

leveranse

prestasjon

produkt

pådrag

resultat

rikdom

satsing

tjeneste

ytelse

Meningsgruppe: 4

overflod
© Wild Wild Web 2012