Synonymer.no

avholde

Meningsgruppe: 1

anstille

anstille seg

arrangere

avstedkomme

bedrive

begå

bestille

celebrere

drive

feire

feste

festligholde

finne på

foranstalte

foreta

foreta seg

fullbyrde

gjøre

helligholde

holde

høytideligholde

iverksette

krympe

late som om man er

røkje etter

sette i gang

simulere

utføre

utgi seg for

Meningsgruppe: 2

abstinent

Meningsgruppe: 3

avskjære

avverge

begrense

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

motarbeide

motvirke

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

sperre

stanse

utelukke

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder


Andre relevante treff:

avholdes

avholdende

avholdenhet

avholde seg

avholde seg fra
© Wild Wild Web 2012