Synonymer.no

avhenge av

Meningsgruppe: 1

anta

befinne seg

bero

bero på

betinge

betinges av

bli oppsatt

bunne i

forutsatt

forutsette

grunne seg på

grunnet i

gå ut fra

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

kreve

ligge

ligge i

postulere

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå på

utsatt

vise tilbake til

være

være avhengig av

være basert på

være betinget av

være opp til
© Wild Wild Web 2012