Synonymer.no

avgrensing

Meningsgruppe: 1

begrensning

forbehold

formalisering

grense

innskrenkning

reduksjon

regelbinding

restriksjon

unntak

Meningsgruppe: 2

deling

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling
© Wild Wild Web 2012