Synonymer.no

avgrense

Meningsgruppe: 1

absolutt

atskille

avdele

avgrenset

befri

begrense

begrenset

berøve

beskytte

bestemme

binde

bolke

bolke av

dekke

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

dissosiere

distribuere

dividere

endelig

fiksere

flankere

fordele

fraksjonere

frata

hemme

hindre

holde ut fra hverandre

inndele

inneslutte

innsirkle

isolere

kante

klare

kløyve

kranse

limitere

lokalisere

løsrive

målbar

omgi

omkranse

omringe

omslutte

oppdele

oppløse

porsjonere ut

presisere

rande

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

spre

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utlodde


Andre relevante treff:

avgrenset
© Wild Wild Web 2012