Synonymer.no

avgjort

Meningsgruppe: 1

absolutt

affirmativ

aldeles

av

av reneste vann

avgjørende

bejaende

bekreftende

beryktet

bestemt

betingelsesløs

beviselig

definitiv

desidert

deterministisk

diametralt

direkte

distinkt

egentlig

eklatant

ekte

en selvfølge

endelig

erke-

erklære

erklært

evident

faktisk

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

flagrant

for all del

for alles øyne

for enhver pris

for godt

for åpen

for åpen scene

forankret

forsteinet

forstokket

forutbestemt

forvisset

fremtredende

fullendt

fullstendig

fullt og fast

ganske

givet

glassaktig

grei skuring

handikappet

hard

hel

helt

hevet over tvil

holdt igjen

hyper-

håndgripelig

håpløs

i fullt dagslys

ikke ettergivende

ikke til å misforstå

immobil

inappellabel

inkarnere

inkarnert

innbitt

inngrodd

innlysende

iøynefallende

karakteristisk

karmisk

karnifisere

kategorisk

kjennelig

kjent

klar

klarligvis

klart

klippefast

kompromissløs

konkret

konstant

krass

legemliggjort

legemliggjøre

låst

manifest

markert

med integritet

med liv og sjel

med vold og makt

notorisk

nådeløs

opplagt

overbevise

overbevist

overhodet

overtydd

partout

per fas et nefas

personifisere

personifisert

plent

positiv

på død og liv

på liv og død

påståelig

reell

ren

resolutt

riktignok

rolig

sann

sannspurt

selvfølgelig

selvsagt

selvskreven

sikker

sikkert

skarp

skinnbarlig

skjebnebestemt

skråsikker

slett

soleklar

solid

som en saltstøtte

sta

stabil

stanset

stasjonær

sterk

stillestående

stiv

stoppet

strandet

svoren

synbar

særlig

særpreget

særskilt

tilsynelatende

troverdig

tydelig

tydeligvis

typisk

ubestridelig

ubetinget

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uforanderlig

uforbederlig

uforbeholden

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

uimotsigelig

under alle omstendigheter

unektelig

uomstøtelig

uomtvistelig

urokkelig

urørlig

uskrømtet

uten sammenligning

uten tvil

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

utvetydig tale

utvilsom

utvilsomt

velkjent

virkelig

viss

vitterlig

værfast

åpen

åpenbar

åpenbart

åpenlys

øyensynlig

øyesynelig

Meningsgruppe: 2

avsluttet


Andre relevante treff:

uavgjort

en avgjort sak
© Wild Wild Web 2012