Synonymer.no

avgjørende

Meningsgruppe: 1

alfa og omega

Meningsgruppe: 2

absolutt

affirmativ

aktiv

akutt

altavgjørende

altoverskyggende

alvorlig

anselig

ansett

autoritativ

av

av betydning

av reneste vann

av stor betydning

avgjort

avgjøre

avgrenset

banebrytende

begrenset

begynnelsen og enden

bejaende

bekreftende

bemerkelsesverdig

bestemme

bestemmende

bestemt

betegnende

betenkelig

betydelig

betydningsfull

byggende

dagsordensettende

definitiv

desidert

dritviktig

dynamisk

dyptgripende

dyptgående

egentlig

ekte

elementær

endelig

epokegjørende

erke-

essensiell

faglig

faktisk

farlig

fast

fatal

feilfri

fellende

forandre

fornem

forurolige

framtredende

fremskutt

fremtredende

fullgod

fullstendig

fundamental

fyllestgjørende

gjennomgripende

god

granskende

grundig

grunnleggende

hjørnesteins-

hoven

hyper-

høyt prioritert

høyt på strå

imperativ

informert

inkarnert

innflytelsesrik

inngripende

inngående

integrerende

iøynefallende

karakteristisk

katastrofal

kategorisk

kjempeviktig

kompetent

konkret

konsekvent

konstruktiv

kraftig

krass

kritisk

krumtapp

krumtapp-

lagnadstung

levende

livsbejaende

livsfarlig

livsviktig

maktpåliggende

markert

medbestemmende

megetsigende

mest

metodisk

miste hår

mute

myndig

myte

nyskapende

nøkkelperson

offisiell

om å gjøre

omfattende

omskape

opprinnelig

oppsiktsvekkende

overbevisende

overlegen

pioner

positiv

prekær

primær

prinsipiell

prøvende

pålitelig

radikal

reell

relevant

ressursperson

revolusjonere

revolusjonerende

risikabel

røyte

sakkyndig

sentral

sentral person

seriøs

signifikant

sikker

siste

skitviktig

skjebnesvanger

skjellsettende

skråsikker

sterk

stor

substansiell

sunn

systematisk

særlig

særpreget

sørgelig

tankevekkende

tilspisset

toneangivende

tungen på vektskålen

tungtveiende

tydelig

typisk

ubetinget

ugjenkallelig

underliggende

underrettet

utpreget

utslaggivende

utslagsgivende

uttalt

uttrykksfull

uunnværlig

vanskelig

vederheftig

vektig

vektskål

verdifull

verdig

vesentlig

viktig

viktigst

virkelig

viss

vital

åpenbar

Meningsgruppe: 3

avsluttende

inappellabel

én gang for alle


Andre relevante treff:

altavgjørende
© Wild Wild Web 2012