Synonymer.no

avgjørelse

Meningsgruppe: 1

alternativ

anordning

arbitrium

avgi kjennelse

avstemning

avtale

bedømmelse

beslutning

bestemmelse

betaling

bot

botemiddel

dekret

direktiv

disposisjon

dom

domsavsigelse

dømme

enten — eller

fastsettelse

foranstaltning

forordning

forskrift

fundas

halmstrå

innretning

instruks

judikat

karakteristikk

kjennelse

konfigurasjon

kontrakt

kritikk

lovbestemmelse

mening

metode

modus vivendi

norm

ordinans

ordning

orskurd

overenskomst

påbud

regel

reskript

rettesnor

råd

skjønn

system

valg

vedtak

vedtekt

veiledning

verdikt

vurdering

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

arrangement
© Wild Wild Web 2012