Synonymer.no

avgjøre

Meningsgruppe: 1

angi

autoritativ

avgjort

avgjørende

avrunde

avslutte

avsluttende

avtale

avvende

avvikle

balansere

befale

befri

bekrefte

bemerke

beordre

beramme

besegle

beslutte

bestemme

bestemmende

bestyrke

besvare

betydningsfull

bevise

bilegge

bli enige om

bli ferdig med

bringe i havn

bringe i orden

bringe klarhet i

bringe på det rene

bringe til ende

bringe til opphør

dagsordensettende

danne baktropp

definitiv

dekretere

destinere

determinere

diktere

dokumentere

drøfte

dømme

endelig

enes om

epokegjørende

fastslå

fatte

fatte en beslutning

felle dom

fellende

fokusere på

foresette seg

forfekte

forføye

forårsake

framheve

fremheve

fri

frita

fullbyrde

fullende

fullgod

fundamental

få fra hånden

få unna

gi pant på

gjennomgripende

gjette

gjøre

gjøre en beslutning om

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre opp

gjøre oppmerksom på

gjøre slutt på

gjøre utslaget

godtgjøre

herske

hevde

heve

iaktta

jevne

klare

klarlegge

komme overens om

komme sist

konstatere

kraftig

kritisk

krone

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

likvidere

lovfeste

løse

markere

mekle

nedlegge

nevne

notere seg

offentliggjøre

oppdage

oppklare

oppløse

ordinere

ordne

poengtere

positiv

predestinere

presisere

primær

påpeke

påvise

regjere

resolvere

revolusjonerende

runde av

råde

saldere

sentral

sette av

sette fingeren på

si

siste

skjebnesvanger

skvære opp

slutte

slå fast

stadfeste

stanse

stipulere

ta

ta en beslutning

tilendebringe

tilkjennegi

treffe

treffe en beslutning

trekke fram

tungen på vektskålen

tyde

understreke

utpeke

utpreget

utslagsgivende

vedta

vektlegge

verifisere

vesentlig

vie

viktig

viktigst

vise

vise til

vital

være samrådde om

øremerke

Meningsgruppe: 2

bestemme seg for


Andre relevante treff:

avgjørende

avgjørelse

altavgjørende
© Wild Wild Web 2012