Synonymer.no

avferd

Meningsgruppe: 1

avgang

bane

bortgang

daude

død

dødsfall

ende

endelikt

ens siste time

fall

mors

slutt

tilintetgjørelse

udaude

udød

ødeleggelse

Meningsgruppe: 2

nekrose


Andre relevante treff:

avferdige

gravferd
© Wild Wild Web 2012