Synonymer.no

avføde

Meningsgruppe: 1

agere

ale

amme

anrette

anstifte

anstille

arrangere

avle

avstedkomme

berede

beskaffen

bevirke

bibringe

danne

finne

foranledige

forstille seg

forvolde

forårsake

fostre

frembringe

fremkalle

fremtvinge

få til følge

føde

føre med seg

føre til

gi støtet til

gjøre

kreativ

lage

late

medføre

nære

opptenne

posere

provosere

påføre

skaffe

skape

skape seg

skapende

skapt

skylde

spille

stelle til

stifte

tilføye

tilveiebringe

unnfange

utklekke

utløse

utvirke

vekke

volde

voldes av

være skyld i

være årsak til

yppe til strid

Meningsgruppe: 2

dyrke
© Wild Wild Web 2012