Synonymer.no

avbryte

Meningsgruppe: 1

abortere

abrogere

affisere

anfekte

annullere

avblåse

avbrutt

avlyse

avskaffe

avskjære

avslutte

avspore

avstemme

besvære

bite av

bringe til opphør

bringe ut av lage

bryte

demme opp for

desertere

distrahere

droppe

eliminere

ende

enervere

erklære død og maktesløs

fjerne

forberede

forbi

forhindre

forlate

forsake

forstumme

forstyrre

fragmentarisk

fraskrive

gi seg

gjøre om

gjøre slutt

gjøre slutt på

gjøre ugjort

gå inn

heise

heve

hindre

hive

hjøre ugjort

holde

holde opp

holde opp med

hoppe av

høre opp

inndra

innstille

innstille seg på

interpolere

justere

kansellere

klippe av

koble ut

kutte

kutte ut

likvidere

lykte

løfte

mislykkes

mortifisere

nedlegge

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppheve

opphøre

opphøre med

opphørt

oppløse

oppstykket

pausere

preskribere

regulere

reise

seponere

sette bom for

sette en stopper for

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

sjenere

skiple

skjære

skrinlegge

slette

slutte

sperre

stanse

stemme

stenge

stille

stoppe

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

uroe

utelukke

utgå

utløpe

Meningsgruppe: 2

avfeie


Andre relevante treff:

avbrytelse

svangerskapsavbrytelse
© Wild Wild Web 2012