Synonymer.no

avblåse

Meningsgruppe: 1

annullere

avbryte

avlyse

avslutte

avvikle

begi

bringe til opphør

demme opp for

ende

gi

gi avbud

gjøre slutt på

hindre

innstille

kansellere

kutte ut

nedlegge

oppgi

oppheve

sette bom for

sette en stopper for

sette punktum for

skrinlegge

slutte

sperre

stanse

stemme

stille

stoppe

Meningsgruppe: 2

stanse
© Wild Wild Web 2012