Synonymer.no

av samme betydning

Meningsgruppe: 1

analog

beslektet

ekvivalent

ensartet

ensformig

homolog

jamførbar

lignende

lik

likeartet

motsvarende

overensstemmende

parallell

på lignende vis

sammenfallende

sidestilt

som ligner

synonym

tilsvarende
© Wild Wild Web 2012