Synonymer.no

autoritet

Meningsgruppe: 1

age

aktelse

alvor

anseelse

anstand

behold

bemyndigelse

beskyttelse

bestemthet

betryggelse

betydning

beviskraft

denotasjon

disiplin

disposisjon

ekspertise

embetsverk

erfaring

estime

evne

fagkunnskap

fasthet

fatning

frihet

fullmakt

goodwill

grep

heder

hensyn

herredømme

hir

hjemmel

influens

innflytelse

instans

jurisdiksjon

kapasitet

klang

klokskap

knowhow

kommando

kraft

kunnskap

livserfaring

lære

majestet

makt

maktinstans

med respekt å melde

med tukt å melde

miste ansikt

modenhet

myndighet

navn

nugg

omdømme

oppriktig talt

organ

overhånd

overlegenhet

overtak

overvekt

pietet

pondus

posisjon

potens

prestisje

professor

påvirkning

rang

rekkevidde

relevans

renommé

rent ut sagt

respekt

rett

rutine

ry

rådighet

røynd

sakkunnskap

sikkerhet

statsmakt

status

stilling

styrke

suverenitet

tillit

tittel

troverdighet

utstråling

vekt

venerasjon

verdighet

virkning

viten

vørnad

ærbødighet

ære

ærefrykt

øvelse

øvrighet

Meningsgruppe: 2

ekspert

kjenner

skjønner

spesialist
© Wild Wild Web 2012