Synonymer.no

autorisere

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akkreditere

akseptere

akte

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

beatifisere

befale

bekrefte

bemyndige

bestemme

bevitne

bifalle

billige

bindende

dokumentere

endossere

erkjenne

erklære kompetent

estimere

gangbar

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gild

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

godtgjøre

gyldig

helgenvie

hylle

innføre

innrømme

innvilge

introdusere

kanonisere

kjennes ved

klarere

knesette

legalisere

legitimere

lovfeste

lovfestet

lovformelig

lovlig

offisiell

oppta

overdra

parafere

prise

påtegne

ratifisere

ratihabere

respektere

rettferdiggjøre

rettskraftig

rose

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

si ja til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta bølgen

ta for god fisk

ta til følge

tilegne seg

tillate

tilstå

tiltre

trykke til sitt bryst

underskrive

undertegne

valent

valid

vedgå

vedkjenne seg

vedta

verifisere

være med på

ære
© Wild Wild Web 2012