Synonymer.no

autorisasjon

Meningsgruppe: 1

atkomst

beføyelse

bemyndigelse

fullmakt

gyldighet

hjemmel

kompetanse

myndighet

prokura

rett

tillatelse
© Wild Wild Web 2012