Synonymer.no

augur

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fanebærer

formann

forstander

fører

førstefiolin

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

mahdi

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

orakel

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

prior

profet

sannsiger

seer

seremonimester

sjef

spiss

spåmann

tillitsmann

toastmaster

visjonær

vismann

Meningsgruppe: 2

sannsigerske

sibylle

spåkvinne

volve

Meningsgruppe: 3

forkynner

pioner

talsmann


Andre relevante treff:

inaugurere
© Wild Wild Web 2012