Synonymer.no

attestere

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

demonstrere

dokumentere

endossere

erkjenne

fastslå

forsikre

føre bevis for

gi sitt samtykke til

gjøre fast

godkjenne

godkjent

godta

godtgjøre

heimle

hjemle

holde stikk

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

legge for dagen

legitimere

manifestere

offisiell

overvære

parafere

prove

påtegne

påvise

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

si ja til

slå til

stadfeste

stadfestet

strø sand på

styrke

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

uttale

uttrykke

vedta

verifisere

vidimere

vise

vitne

vitne om

være med på

Meningsgruppe: 2

banne på
© Wild Wild Web 2012