Synonymer.no

atkomst

Meningsgruppe: 1

adgang

admisjon

aksess

anledning

autorisasjon

avsnitt

basis

beføyelse

bemyndigelse

berettigelse

bevilling

bifall

bortvise

del

domstol

dør

entré

farvann

fordring

forlangende

forutsetning

fullmakt

fundament

gang

gjennomgang

gjøre krav på

grunnlag

grønt lys

gyldighet

hevde

hjemmel

imprimatur

inngang

innpass

jordbunn

juss

kompetanse

kongebrev

konsesjon

krav

kreve

lisens

lov

lovverk

løyve

medhold

myndighet

nekte adgang

orlov

passasje

permisjon

port

privilegium

prokura

rett

rettighet

samtykke

servitutt

tilgang

tilgodehavende

tillatelse

vei

Meningsgruppe: 2

forbindelse
© Wild Wild Web 2012