Synonymer.no

assersjon

Meningsgruppe: 1

aksiom

argument

erklæring

forsikring

hypotese

mening

postulat

påstand

sats

tese

utsagn

uttalelse

Meningsgruppe: 2

krav

kreve

nedlegge påstand om

påstå
© Wild Wild Web 2012