Synonymer.no

arytmisk

Meningsgruppe: 1

amorf

formløs

uregelmessig

usymmetrisk

Meningsgruppe: 2

abnorm

anomal

atypisk

avvikende

ekstraordinær

irregulær

regelløs

uensartet

unormal

uregelrett
© Wild Wild Web 2012