Synonymer.no

argument

Meningsgruppe: 1

aksiom

argumentasjon

assersjon

attest

begrunnelse

bekreftelse

bevis

bevitnelse

bong

demonstrasjon

dokumentasjon

eksempel

erklæring

evidens

forklaring

forsikring

forsvar

gjeldsbevis

godtgjørelse

grunn

grunngivning

hjemmel

hypotese

indisium

kort på hånden

kriterium

kupong

kvittering

lapp

mening

motivering

pant

postulat

prov

påstand

påvisning

redegjørelse

resonnement

sats

skjel

støtte

syn for sagn

tegn

tese

utsagn

uttalelse

uttrykk

vitnesbyrd

Meningsgruppe: 2

krav

kreve

nedlegge påstand om

påstå


Andre relevante treff:

argumentere

argumentasjon

argumentere for
© Wild Wild Web 2012