Synonymer.no

arbeidshypotese

Meningsgruppe: 1

antakelse

forklaring

formodning

gjetning

hypotese

påstand

synsing

tanke

teorem

teori
© Wild Wild Web 2012