Synonymer.no

approach

Meningsgruppe: 1

angrepsmåte

innfallsvinkel

tilnærmingsmåte

Meningsgruppe: 2

arbeidsmåte

fasong

form

fremgangsmåte

maner

metode

måte

orden

ordning

oversikt

plan

planmessighet

praksis

prinsipp

prosedyre

prosess

strategi

system

taktikk

vei

vis
© Wild Wild Web 2012