Synonymer.no

applisere

Meningsgruppe: 1

adaptere

akklimatisere

akkomodere

anlegge

anvende

aptere

avbenytte

avpasse

bearbeide

benytte

betjene seg av

bruke

disponere

dra nytte av

eksploatere

finne seg til rette

flytte

føye

innordne seg

innstille

jenke

jenke seg

justere

klippe en hæl og kutte en tå

leve seg inn

modifisere

måte

nytte

nøyte

ordne

overføre

praktisere

realisere

regulere

rette inn

sette

sette ut i livet

stille

ta i bruk

tillempe

tilpasse

tilpasse seg

tilvenne

utnytte

virkeliggjøre

Meningsgruppe: 2

gå frem med
© Wild Wild Web 2012