Synonymer.no

apanasje

Meningsgruppe: 1

alimentasjon

belønning

betaling

bonifikasjon

bot

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

erstatning

etterslep

finnerlønn

forpleining

fyllest

gebyr

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

honorar

kaplak

kompensasjon

kurtasje

lønn

lønning

motytelse

opphold

oppreisning

primasj

provisjon

rekognisjon

remburs

rente

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

sold

sportel

subsistens

underhold

underholdningsbidrag

utligning

vartpenger

vederlag

Meningsgruppe: 2

bekreftelse
© Wild Wild Web 2012