Synonymer.no

anvisning

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

angivelse

anordning

antydning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

begrunnelse

belæring

beskjed

bestemmelse

besyv

bibel

bilag

bot

botemiddel

brev

briefing

brifing

bruksanvisning

bud

budskap

charter

data

diegese

diktat

diplom

direktiv

dokument

dossier

eksegese

eksempel

eksplanasjon

empiri

erfaringslære

etterretning

forbilde

forklaring

formaning

forordning

forskrift

forslag

fortolkning

fotnote

fremstilling

føresegn

gi beskjed om

gjeldsbrev

greie

halmstrå

henvisning

holograf

hustavle

hypotese

håndbok

ihendehaverpapir

illustrasjon

indikasjon

info

informasjon

instruks

interpretasjon

kjennskap

kokebok

kommentar

korrektiv

kunngjøring

kunnskap

ledetråd

løsning

manuduksjon

meddelelse

melding

motivering

norm

note

oppdragelse

oppklaring

opplysning

ordensregler

orientering

papir

patent

presedens

påbud

påvisning

rede

redegjørelse

regel

reglement

regler

resept

retningslinjer

rettesnor

rettledning

rettleiing

revers

råd

sannsagn

si

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

supervisjon

svar

tipp

tips

tydning

underretning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

veiledning

vink

vitneprov

Meningsgruppe: 2

instruksjon


Andre relevante treff:

bruksanvisning
© Wild Wild Web 2012