Synonymer.no

anvise

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anskueliggjøre

anslå

avmerke

avsette

betegne

bevise

demonstrere

erklære

fastslå

forevise

forklare

fremheve

gi beskjed om

godtgjøre

illustrere

indikere

krysse av

legge for dagen

markere

merke

nevne

notere

opplyse om

peke på

poengtere

protestere

påpeke

påvise

si

skildre

skilte med

slå takten

syne

tilkjennegi

tilvise

vise

Meningsgruppe: 2

antyde
© Wild Wild Web 2012