Synonymer.no

anvendelig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anstendig

antakelig

arbeidssparende

bekvem

bergelig

betimelig

bra

brukbar

brukelig

dugelig

effektiv

egnet

fordelaktig

formålstjenlig

fruktbar

fungerende

funksjonalistisk

funksjonell

gagnlig

gjennomførlig

god

godkjent

godtakbar

gunstig

gyldig

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

hjelpsom

holdbar

høvelig

ikke verst

kjekk

lettvint

lærerik

lønt

matnyttig

noenlunde

nyttig

nøktern

opportun

overkommelig

passabel

passende

plausibel

pragmatisk

praktisk

probat

på sin plass

rasjonell

realistisk

reell

riktig

rimelig

saliggjørende

skikket

snerten

sunn

teleologisk

tilfredsstillende

tjenlig

tålelig

velegnet

velprøvd

velsignelsesrik

verdt

virkelig

virksom

Meningsgruppe: 2

dyktig
© Wild Wild Web 2012