Synonymer.no

anvende

Meningsgruppe: 1

anlegge

anspenne

anvendt

applisere

arbeide

avbenytte

behandle

benytte

betjene seg av

bruke

disponere

dra fordel av

dra nytte av

drive

dyrke

eksploatere

flytte

gripe til

gå frem med

iaktta

kultivere

nytte

nøyte

overføre

praktisere

praktisk

realisere

sette ut i livet

ta fornuften fangen

ta i bruk

tillempe

ty til

utnytte

virke

virkeliggjøre

øve

Meningsgruppe: 2

angripe


Andre relevante treff:

anvendelse

anvendelig
© Wild Wild Web 2012