Synonymer.no

antyde

Meningsgruppe: 1

berøre

beskylde

bringe i erindring

bringe på bane

bringe på tapetet

indirekte beskylde

insinuere

komme inn på

streife

tyde

Meningsgruppe: 2

alludere

Meningsgruppe: 3

se ut som

tale for

varsle

være tegn på

Meningsgruppe: 4

anføre

angi

anslå

anvise

avmerke

betegne

fremheve

gi beskjed om

indikere

krysse av

markere

nevne

opplyse om

peke på

poengtere

si

tilkjennegi

vise
© Wild Wild Web 2012