Synonymer.no

antonym

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

avstikkende

avvikende

blandet

broket

divergerende

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

inkommensurabel

kryssende

motsatt

motstridende

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig
© Wild Wild Web 2012