Synonymer.no

antologi

Meningsgruppe: 1

aggregat

assortiment

batteri

blokk

bukett

ekserpt

forening

forsamling

kolleksjon

opphopning

plukk

populasjon

samling

sampel

screening

seleksjon

sortering

sortiment

univers

utplukk

utvalg

Meningsgruppe: 2

aggregasjon
© Wild Wild Web 2012