Synonymer.no

anti

Meningsgruppe: 1

i strid med

kontra

mot

uenig i

versus

Meningsgruppe: 2

istedenfor

Meningsgruppe: 3

i motsetning til

sammenlignet med

Meningsgruppe: 4

henimot

i retning av

til


Andre relevante treff:

antikk

antifon

antidot

antipode

kantine

antilogi

sjanti

antikvar

antikken

antitese

antilope

antipati

antinomi

mantilje

xantippe

tantieme

antikvert

kantilje

antisosial

kantilene

garanti

antipatisk

antilogisk

antikvitet

antikvarisk

antiklimaks

infantil

kvantitet

antiseptisk

romantisk

romantikk

pedantisk

gigantisk

garantist

romantiker

antitanksmine

kvantitativ

merkantil

kvantifisere

antimilitarist

bakkantisk

romantisere

uromantisk

antisemittisme

Substantiv

nigromanti

nekromanti

feromantisk

antimilitaristisk

antipersonellmine

antikvitetshandel

sjarmantisere

substantivert

dilettantisk

kverulantisk

antikvitetshandler

in flagranti

lånegaranti

transatlantisk

transsubstantiasjon

gripe in flagranti
© Wild Wild Web 2012