Synonymer.no

antegnelse

Meningsgruppe: 1

anførsel

anmerkning

bemerkning

fotnote

innvending

kommentar

memorandum

merknad

NB

notabene

notat

note

obs.

observer

observerandum

påtegning

tillegg

Meningsgruppe: 2

irettesettelse
© Wild Wild Web 2012