Synonymer.no

antakelse

Meningsgruppe: 1

aksept

aksiom

akt

anelse

anlegg

anskuelse

arbeidshypotese

audiens

bakgrunn

basis

begrep

beregning

besyv

betingelse

betraktningsmåte

betydning

delte meninger

dom

forandre mening

foretrede

forklaring

formodning

formål

forutsetning

forventning

gisning

gjetning

gjettverk

grunn

grunnlag

grunnsetning

hensikt

holdning

hvis

hypotese

idé

innhold

innstilling

intuisjon

konjektur

krav

kriterie

kvalifikasjon

mening

mistanke

mottakelse

nødvendighet

ombestemme seg

omdømme

opinion

oppfatning

overbevisning

plan

postulat

premiss

påstand

resepsjon

sinnelag

skikkethet

skjønn

standpunkt

stemning

supposisjon

syn

synsing

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

tanke

teft

tenkemåte

teorem

teori

tro

uenighet

under forutsetning av

utgangspunkt

vilkår

von

vurdering

Meningsgruppe: 2

formening


Andre relevante treff:

antakelser
© Wild Wild Web 2012