Synonymer.no

antakelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

alltid

anslagsvis

antagelig

antageligvis

antatt

en avgjort sak

et faktum

etter alle

etter alle solemerker

etter alt å dømme

eventuell

formodentlig

fortrinnsvis

gjerne

godt mulig

helst

hvis ikke alle julemerker slår feil

især

kan godt hende

med all sannsynlighet

mulig

muligens

nok

ofte

opplest og vedtatt

presumptiv

presumptivt

rimelig

rimeligvis

saktens

sannsynlig

sannsynligvis

sikker

sikkert

trofast

trolig

uten skygge av tvil

uten tvil

vel

ventelig

visst

Meningsgruppe: 2

akseptabel

ganske

måtelig

noenlunde

temmelig

tålelig


Andre relevante treff:

uantakelig
© Wild Wild Web 2012