Synonymer.no

anta

Meningsgruppe: 1

absorbere

adoptere

agreere

akkviescere

akseptere

akte

anbringe

ane

anerkjenne

angi

annamme

annektere

anse

ansette

anslå

anslående

applikere

approbere

arve

assimilere

attestere

autorisere

avfinne seg med

avtale

bake

bake inn

begynne i

bekomme

bekrefte

belegge

belønne

bemanne

beregne

beskikke

beskjeftige

betale

bevitne

bifalle

billige

bli rammet av

bli til del

bli utsatt for

bygsle

dedisere

endossere

engasjere

erakte

erkjenne

estimere

etterkomme

etterligne

fagne

fale

fengsle

feste

finne

finne seg i

forestille seg

forhyre

formene

formode

forsone seg med

forsverge

forutse

forutsette

forvente

fylle

føle for

gi plass

gi sitt samtykke til

gisse

gjette

gjøre regning med

gjøre til sin

godkjenne

godkjent

godta

godtgjøre

gutere

gå inn for

gå inn på

gå med på

gå over til

gå ut fra

ha en mistanke om

ha tillit til

helle til den oppfatning

hilse velkommen

holde

holde den oppfatning

holde med

holde på

honorere

hylle

hyre

håpe

høste inn

imitere

innbille seg

innforlive

innfri

innføre

innkassere

innlemme

innrømme

innsette

innta. introdusere

innvilge

interessere

introdusere

istemme

kanonisere

kjennes ved

klubbe igjennom

knesette

konstituere

legalisere

legge på seg

legge seg til

legitimere

leie

leve seg inn i

lite på

lære

løfte opp

lønne

mene

motta

måle

nekte å tro

oppebære

oppfatte

oppfylle

oppgi

oppta

overta

parafere

populær

postulere

pådra seg

påmønstre

påstå

påtegne

ratifisere

ratihabere

regne

regne med

respektere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

se for seg

sekundere

sette

sette seg inn i

si ja til

sluke rått

slutte seg til

slå til

spå

stadfeste

ste

stemme for

stole på

strø sand på

støtte

supponere

svelge

synes

sysselsette

ta

ta for god fisk

ta i sitt brød

ta imot

ta inn

ta mot

ta opp

ta til følge

ta vedkommende på ordet

tenke

tilegne

tilegne seg

tilfredsstille

tilsette

tilstå

tiltre

tippe

tro

tro på

trykke til sitt bryst

tykkes

underforstå

underskrive

undertegne

utnevne

utstyre

vedgå

vedkjenne seg

vedta

vente

verifisere

vie

vurdere

være av den oppfatning

være forberedt på

være med på

være stemt for

Meningsgruppe: 2

bite på


Andre relevante treff:

antatt

antall

antaste

lantan

kantate

kvanta

fantast

fantasi

antagelig

antakelse

anta form

kantabel

antasting

antagelse

antakelig

fantasme

pantalong

fantasert

antagonist

antakelser

fantaktig

cantabile

fantasere

uantakelig

fantasteri

tarantas

antagonisme

fantasilek

plantasje

fantastisk

antageligvis

fantasiløs

fantasering

fantasifull

tantaluskval

antagonistisk

fantasmagori

fantasifoster

fantasmagorisk

tantaluskvaler

lite antall

dilettantaktig
© Wild Wild Web 2012