Synonymer.no

ant

Meningsgruppe: 1

annvinn

busy

ha det travelt

ha hendene fulle

ha mye ugjort

livlig

opptatt

travel

være opptatt


Andre relevante treff:

anti

anta

pant

vant

uant

kant

sant

rant

ante-

fant

tant

antall

kante

antatt

antikk

antyde

panty

rante

tante

vante

antent

fante

kanton

antonym

mantel

vantro

mantra

fantom

antifon

antrekk

antidot

trant

kantre

gantes

antenne

slant

orant

grant

antaste

antegne

lantan

blant

amant

uvant

antipode

fantasi

antologi

antipati

kantete

kantate

plante

antitese

sjanti

antikvar

antikken

kantine

fjante

panteon

kvanta

antinomi

fanteri

fantord

fantast

antilope

skante

antilogi

gevant

vagant

slanter

pikant

utkant

kurant

kulant

garant

sant nok

gigant

plante-

blyant

fantasme

iblant

mantilje

tantieme

lanterne

kantilje

kvantum

mokant

galant

kantabel

antydning

atlant

pedant

antakelse

antegning

antikvert

vranten

xantippe

vakant

antakelig

antasting

antagelig

anta form

vant med

antagelse

kantsjuk

antesipere

pantsette

antesessor

tantebarn

fanteskap

andante

pantomime

garanti

pantograf

kantilene

anterograd

antedatere

antecedens

antilogisk

antakelser

antegnelse

antagonist

fjantete

antennelig

panthaver

skrante

antikvitet

antropogen

fantaktig

antropofag

antisosial

pantebrev

fantasere

cantabile

vantrives

antipatisk

pantalong

fantasert

vantreven

kvantitet

uantakelig

skranten

servant

plantasje

bakkant

drabant

bastant

amusant

stranten

sant å si

blatant

kontant

brisant

chanteuse

antagonisme

kantonnere

infantil

hydrant

pendant

latfant

antikvarisk

antiklimaks

femkant

trekant

fantestrek

fante bort

fantasteri

fantastisk

antiseptisk

tilvant

plantning

fantasilek

foliant

forkant

elegant

variant

antependium

markant

firkant

planteliv

tarantas

karantene

romantikk

romantisk

infanteri

pikanteri

pedanteri

pedantisk

misantrop

omplante

avantgarde

antageligvis

antediluvial

pantelåner

fantasering

fantasifull

garantert

garantist

gigantisk

garantere

galanteri

fantasiløs

filantrop

strantete

musikant

merkantil

militant

okkupant

overkant

pregnant

proviant

relevant

konstant

kontanter

kvantitativ

romantiker

figurant

en avant

tolerant

emigrant

eklatant

trekantet

etudiant

fantasmagori

så sant

tantaluskval

flagrant

filantropi

drabantby

dominant

antydningsvis

arrogant

antitanksmine

antagonistisk

adjutant

aspirant

beplantet

uelegant

delirant

debutant

briljant

sykofant

firkantet

spontant

stedvant

simulant

stante pede

imposant

sjarmant

abundant

sjøvant

skogkant

ignorant

matplante

uromantisk

bakkantisk

infanterist

hot pants

avantgardist

fantasifoster

antimilitarist

forplante

antediluviansk

kvantifisere

ha antenner

antisemittisme

gigantomani

romantisere

Rosinante

ytterkant

sant for dyden

scenevant

utkantstrøk

sekundant

reiterant

tantaluskvaler

på kanten

predikant

Substantiv

quantum satis

suffisant

raka fant

plantesamling

redundant

spekulant

rekarfant

suppleant

plantenæring

trabulant

trafikant

underkant

invariant

arrestant

assignant

inniblant

fantasmagorisk

heriblant

informant

beplantning

kverulant

gullkantet

komediant

bonvivant

intrigant

intendant

dilettant

konsonant

filantropisk

adressant

fyllefant

observant

obskurant

gi pant

officiant

i utkanten

i forkant

ikke sant

immigrant

mangekant

min santen

misantropisk

florisant

deriblant

feromantisk

sjøplante

erteplante

konstantere

guvernante

blant de beste

lite antall

nigromanti

nekromanti

overantvorde

galant høflig

praktikant

antikvitetshandel

malefikant

flagellant

i overkant

forplantning

nonchalant

protestant

ministrant

supplikant

antipersonellmine

registrant

kombattant

kommandant

restaurant

tumultuant

en passant

klattefant

irrelevant

inseminant

hjemmevant

ranglefant

intolerant

reflektant

antimilitaristisk

dilettantisk

antikvitetshandler

blant de første

enfant terrible

substantivert

i forkant av

sjarmantisere

lettantennelig

proviantering

kverulantisk

demonstrant

sin vante gang

kranglefant

signifikant

clairvoyant

på en kant

skogplantning

prenumerant

regne blant

sollisitant

verdensvant

i festantrekk

interessant

skrubbefant

i underkant

transplantere

kulturplante

lånegaranti

dilettantaktig

in flagranti

regnes blant

uinteressant

lekpredikant

brannhydrant

kontantbeholdning

være vant til

ekstravagant

elefanthukommelse

selskapsvant

snakke usant

representant

pantelånerforretning

i underkant av

transatlantisk

drivhusplante

østoverplant

forplantningsorgan

slipe kantene av

forplantningsdyktig

blomsterplante

en gang iblant

representantskap

når sant skal sies

være i forkant

komme på kant med

bruke rødblyant

utrolig men sant

transsubstantiasjon

frynsete i kantene

salgsrepresentant

gripe in flagranti

stortingsrepresentant

VIP - very important person

gjøre en mygg til en elefant
© Wild Wild Web 2012