Synonymer.no

anspenne seg

Meningsgruppe: 1

akkumulere

anspenne

anspent

anstrenge

anstrenge seg

bruke

ekserpere

fatte

flokke seg

flokkes

fokusere

forbinde

fordype

fordype seg

forene

forsere

forsterke

fortette

fortettet

fylke seg

gå opp i

hope opp

i et nøtteskall

intens

knapp

koke inn

komme sammen

kompakt

kondensere

konsentrere

konsentrere seg

konsentrert

konsis

kortfattet

kraftig

montere

møtes

nervøs

oppmerksom

pare

presse sammen

resymere

røyne

samle

samle seg

samle seg om

samles

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

sentralisere

sette sammen

skjerpe seg

sterk

stue sammen

svøpe

ta seg sammen

trekke sammen
© Wild Wild Web 2012