Synonymer.no

anspenne

Meningsgruppe: 1

akselerere

anlegge

anspenne seg

anspent

anstrenge

anstrenge seg

anvende

arbeide

avbenytte

bale

beflitte seg

behandle

belaste

bemøye seg

benytte

betjene seg av

bruke

bry

disponere

dra fordel av

dra nytte av

drive opp

forsere

fortettet

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

gripe til

henge i

intens

konsentrere

konsentrere seg

legge an på

legge seg i selen

leite på

mobilisere

møye seg

møyes

nervøs

nytte

oppby

oppmerksom

presse

rette

røyne

røyne på

slite

sparke

spenne

strekke

streve

stå på

ta fornuften fangen

ta i

trette

tvinge

ty til

umake seg

utmatte

Meningsgruppe: 2

angripe

Meningsgruppe: 3

forme

innbefatte

omfatte

slutte

spenne av

spenne over

spenne ut

spile ut

utvide


Andre relevante treff:

anspenne seg
© Wild Wild Web 2012