Synonymer.no

anslagsvis

Meningsgruppe: 1

antakelig

antatt

plausibel

presumptiv

realistisk

rimelig

sannsynlig

til å forvente

trolig

troverdig

ventelig

ventet

virkelighetstro

Meningsgruppe: 2

approksimativ
© Wild Wild Web 2012