Synonymer.no

anslag

Meningsgruppe: 1

nedtrykk

tastetrykk

Meningsgruppe: 2

perkusjon

Meningsgruppe: 3

anliggende

arbeid

bestemmelse

oppgave

Meningsgruppe: 4

angivelse

bedømmelse

beregne

beregning

betraktning

budsjett

deklarasjon

dom

estimat

fortegnelse

gjøre et overslag

hensyntagen

høring

kalkulering

kalkyle

kritikk

liste

melding

mening

omdømme

overslag

prognose

skjønn

spesifikasjon

timing

utregning

vurdering

Meningsgruppe: 5

begynnelse

Meningsgruppe: 6

ansats

antydning

barndom

de første skritt

førstning

morgen

ouverture

start

tilløp


Andre relevante treff:

anslagsvis

anslagsverdi
© Wild Wild Web 2012