Synonymer.no

anslå

Meningsgruppe: 1

akte

anerkjenne

anse

ansette

appresiere

bedømme

beregne

bestemme

betrakte

bonitere

dømme

estimere

evaluere

gjennomtenke

gjøre overslag over

gutere

holde for

jugere

kalkulere

kritisere

kritisk

måle

overveie

påskjønne

regne

respektere

sensurere

sette

sette pris på

skatte

skjønne

ta stilling til

taksere

time

utregne

vekte

verdsette

vurdere

vurderende

Meningsgruppe: 2

anbringe

Meningsgruppe: 3

anføre

angi

antyde

anvise

betegne

gi beskjed om

indikere

markere

nevne

opplyse om

peke på

si

vise


Andre relevante treff:

anslående
© Wild Wild Web 2012