Synonymer.no

anskueliggjøre

Meningsgruppe: 1

anvise

avbilde

avle

avslørende

begrunne

belyse

belyse med eksempler

beskrive

bevise

bygge

danne

demonstrere

dyrke

eksegere

eksemplifisere

forestille

forevise

forklare

fortelle

fortolke

framtre

fremføre

fremstille

gestalte

gi kjøtt på beinet

gjengi

gjøre det klart for

godtgjøre

greie ut

illustrere

illustrerende

karakterisere

klargjøre

klarlegge

kommentere

konkretisere

legge for dagen

male

meddele

mime

omhandle

opplyse

presentere

presisere

profilere

protestere

påvise

redegjøre for

referere

rulle opp

sette ut i livet

si

skildre

skilte med

skissere

spille

syne

synliggjøre

tegne

tilkjennegi

tolke

tyde

tydeliggjøre

typisk

utdype

utføre

utlegge

utmale

utrede

utstille

uttrykke

utvikle

virkeliggjøre

vise

visualisere

vitne

Meningsgruppe: 2

motivere
© Wild Wild Web 2012