Synonymer.no

ansette

Meningsgruppe: 1

akte

angi

anse

anslå

anslående

appresiere

avmåle

bedømme

beregne

beskikke

betrakte

bonitere

dimensjonere

disponere

dømme

engasjere

estimere

evaluere

fastsette

feste

forutberegne

gi

gjennomtenke

gjøre et overslag

gutere

hyre

innsette

jugere

kalkulere

konstituere

kritisere

kritisk

kvantifisere

måle

oppgi

overveie

planlegge

populær

påmønstre

påskjønne

regne

regne med

regne ut

sensurere

sette

sette pris på

skatte

spå om

ste

ta i betraktning

ta i sitt brød

ta stilling til

taime

taksere

tallfeste

tenke etter

tilsette

time

utnevne

utregne

vekte

verdsette

vurdere

vurderende

Meningsgruppe: 2

anbringe


Andre relevante treff:

ansettelse

verdiansettelse
© Wild Wild Web 2012