Synonymer.no

anordning

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anvisning

avgjørelse

befaling

belæring

beslutning

bestemme

bestemmelse

bibel

brifing

bruksanvisning

dekret

desisjon

diktat

direktiv

disposisjon

dom

edikt

eksempel

erklæring

fatte en beslutning

foranstaltning

forbilde

foresette seg

forklaring

form

forordning

forsett

forskrift

fundas

føresegn

gjennomgå

hensikt

hustavle

håndbok

i regelen

instruks

instruksjon

kanon

kjennelse

klausul

kodisill

kokebok

korrektiv

kunngjøring

ledetråd

lov

lovbestemmelse

manuduksjon

mest

norm

ofte

oppdragelse

ordensregler

ordinans

ordning

orientering

paragraf

praksis

presedens

påbud

regel

reglement

regulativ

resept

reskript

retningslinjer

retterbot

rettesnor

rettleiing

råd

skikk

skritt

som regel

statutt

supervisjon

ukas

valg

vanligvis

vedtekt

veiledning

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

anstalter

arrangement

bearbeidelse

forberedelse

formasjon

gruppering

oppstilling

utsetning
© Wild Wild Web 2012