Synonymer.no

annullere

Meningsgruppe: 1

abrogere

annihilere

avblåse

avbryte

avdanket

avlagt

avlyse

avskaffe

avskjedige

avslutte

avstemme

avvise

bryte

degradere

drepe

droppe

eliminere

erklære død og maktesløs

fjerne

forberede

forkaste

gi

gi avbud

gjøre forbi

gjøre om

gjøre slutt

gjøre slutt på

gjøre ugjort

heise

heve

hive

hjøre ugjort

holde opp

holde opp med

inndra

innstille

innstille seg på

jevne med jorden

justere

kalle hjem

kansellere

kassere

kassert

kaste

kondemnere

likvidere

løfte

makulere

mortifisere

nedlegge

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppgi

oppheve

opphøre

opphøre med

oppløse

preskribere

rappellere

rasere

rate

regulere

reise

seponere

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

skifte ut

skrinlegge

skrote

slette

stanse

stryke

suspendere

tilbakekalle

tilintetgjøre

underkjenne

utelukke

utradere

utrangere

utrydde

utslette

utsortere

vrake

ødelegge

Meningsgruppe: 2

avbestille

Meningsgruppe: 3

exe

la utgå

overstreke

overstryke

sladde

sløyfe

viske ut
© Wild Wild Web 2012